Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Vàng Minh Dương

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: Số 400 phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 400, Thuy Khue Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Mã số thuế 0108937616
Tên v.tắt/giao dịch Minh Duong Gold Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Phạm Thị Thùy Dương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vàng Minh Dương

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính