Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bưởi- Quận Tây Hồ- Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Quốc Tế Thăng Long
Mã số thuế:

0109624662

Địa chỉ: Số 5B, ngõ 530 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 5B, 530 Thuy Khue Lane, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-05-2021

Công Ty Cổ Phần Unigis
Mã số thuế:

0109622721

Địa chỉ: Số nhà 32, ngõ 29 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 32, Lane 29, Vong Thi Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-05-2021

Công Ty TNHH Winsmart Tech
Mã số thuế:

0109608653

Địa chỉ: Số nhà 15 ngõ 378/28 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, 378/28 Thuy Khue Lane, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-04-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Liên Sơn
Mã số thuế:

0109603616

Địa chỉ: Số 38B ngõ 514 đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 38B, Lane 514, Thuy Khue Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/04/2021

Công Ty TNHH Công Nghệ Cao TNT
Mã số thuế:

0109594873

Địa chỉ: Số 41B, đường Hoàng Hoa Thám, tổ 14A, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 41B, Hoang Hoa Tham Street, 14a Civil Group, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH Công Nghệ Adtech Việt Nam
Mã số thuế:

0109592643

Địa chỉ: Số 10B Tổ 56 Cụm 10 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 10B 56 Cum 10 Civil Group, Lac Long Quan Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Đầu Tư Thiên Phúc
Mã số thuế:

0109592280

Địa chỉ: Số nhà 63/514 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 63/514 Thuy Khue, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/04/2021

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Nội Thất VNT
Mã số thuế:

0109591583

Địa chỉ: Số 62 ngõ 218 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 62, 218 Lac Long Quan Lane, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-04-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Truyền Thông Nhân Nghĩa
Mã số thuế:

0109590822

Địa chỉ: Số 104 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 104 Lac Long Quan, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-04-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Tổ Ấm Việt
Mã số thuế:

0109582733

Địa chỉ: Số nhà 15, ngõ 596 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, Lane 596, Hoang Hoa Tham Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-04-2021

Công Ty TNHH DHS Power
Mã số thuế:

0109580493

Địa chỉ: Số 10B ngõ 242 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 10B, Lane 242, Lac Long Quan Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-04-2021

Công Ty Cổ Phần Trách Nhiệm Xã Hội - Học Viện Tâm Việt
Mã số thuế:

0109577042

Địa chỉ: Số 4 ngõ 4 Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 4, 4 Vong Thi Lane, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện (Health care activities for mentally deficient people and drug addicts )

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-04-2021

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Apcon
Mã số thuế:

0109576627

Địa chỉ: Số 12A, Ngõ 47 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 12a, Lane 47, Vong Thi Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-04-2021

Công Ty TNHH Hoạt Động Xã Hội Steve Bui And Friends Foudation
Mã số thuế:

0109575990

Địa chỉ: P505, Tầng 5 Toà nhà Viglacera, 676 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: P505, 5th Floor, Viglacera Building, 676 Hoang Hoa Tham, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc (Health care activities for meritorious, old and disabled people who are unable to care for themselves )

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 31/03/2021

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Ka
Mã số thuế:

0109570350

Địa chỉ: Số 6 ngách 19 ngõ 444 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Alley 19, 444 Thuy Khue Lane, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-03-2021

Công Ty Cổ Phần Smart TDG
Mã số thuế:

0109563427

 Điện thoại:

0936608386

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 378/51, Đường Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, Lane 378/51, Thuy Khue Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-03-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp