Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Tây Hồ- Hà Nội

Công Ty TNHH Answer Buddy Việt Nam
Mã số thuế:

0108713704

Địa chỉ: Số 95 phố Vệ Hồ, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 95, Ve Ho Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty TNHH Trinh Lee
Mã số thuế:

0108710118

Địa chỉ: Số 4 ngách 83/76 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 4, Alley 83/76, Yen Phu Street, Yen Phu Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Sản Xuất Đông Dương
Mã số thuế:

0108703858

Địa chỉ: Số 339, đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 339, An Duong Vuong Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Đại Việt
Mã số thuế:

0108705118

Địa chỉ: Số 589, đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 589, Lac Long Quan Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vị An
Mã số thuế:

0108706312

Địa chỉ: Số 7A ngõ 690, đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 7a, Lane 690, Lac Long Quan Street, Nhat Tan Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thực Phẩm Hương Vị Việt
Mã số thuế:

0108703939

Địa chỉ: Số nhà 38, đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 38, An Duong Vuong Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Processing and preserving meat and meat products)

Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Kayo Shoji
Mã số thuế:

0108701787

Địa chỉ: Số nhà 2 ngách 137 ngõ 73 An Dương Vương , Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Alley 137, 73 An Duong Vuong Lane, Phu Thuong Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Havilaw
Mã số thuế:

0108662601

Địa chỉ: Số nhà 137, đường Nguyễn Hoàng Tôn, , Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: No 137, Nguyen Hoang Ton Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Khuê Văn Đường
Mã số thuế:

0108670627

Địa chỉ: 197 phố Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Address: 197, Trich Sai Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp