Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Xuân- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội

Công Ty TNHH Dv - Tm Thành Đô
Mã số thuế:

0109259138

Địa chỉ: Thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Thanh Thuy Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-07-2020

Công Ty TNHH Tm - Dv - Xây Dựng Hậu Giang
Mã số thuế:

0109257349

Địa chỉ: Thôn Xóm Trại, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Thon, Trai Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-07-2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC
Mã số thuế:

0109217547

Địa chỉ: Quốc lộ 16, thôn Phú Thọ, Xã Đông Xuân , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Highway 16, Phu Tho Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 09/06/2020

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ An Thịnh Phát
Mã số thuế:

0109110508

 Điện thoại:

0989550326

Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Tho Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Thịnh Phát
Mã số thuế:

0109065809

 Điện thoại:

0914181104

Địa chỉ: Đường 16, Thôn Phú Thọ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Street 16, Phu Tho Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Gdp Việt Nam
Mã số thuế:

0108738353

Địa chỉ: Xóm Phú Thọ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Tho Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-05-2019

CÔNG TY TNHH LYMN HOME
Mã số thuế:

0108592778

 Điện thoại:

0976256608

Địa chỉ: Thôn Yêm, Xã Đông Xuân , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Yem Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẠN AN PHÁT
Mã số thuế:

0108502421

 Điện thoại:

0986092696

Địa chỉ: Đường 16 thôn Làng, Xã Đông Xuân , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Street 16, Lang Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/11/2018

1 2 3 4 5 Tiếp