Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đông Xuân- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Gdp Việt Nam
Mã số thuế:

0108738353

Địa chỉ: Xóm Phú Thọ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Tho Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-05-2019

CÔNG TY TNHH LYMN HOME
Mã số thuế:

0108592778

Địa chỉ: Thôn Yêm, Xã Đông Xuân , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Yem Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Cơ Khí Hiệp Hòa
Mã số thuế:

0108243671

Địa chỉ: Số nhà 18, đường QL16, xóm Phú Thọ, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: No 18, QL16 Street, Phu Tho Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-04-2018

Công Ty TNHH Insys Vina
Mã số thuế:

0108063911

Địa chỉ: Số 4 – G16 – Tập thể Z117 , Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: No 4 - G16 - Tap The Z117, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-11-2017

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Vinanet
Mã số thuế:

0108026282

Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Thôn Đông Thúy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
Address: Trai Moi Hamlet, Dong Thuy Hamlet, Dong Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2017

1 2 3 4 5 Tiếp