Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn- Hà Nội

CÔNG TY TNHH LCL AN THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

0108585763

Địa chỉ: Xóm Đồng Quốc, thôn Đoài, Xã Phú Minh , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Dong Quoc Hamlet, Doai Hamlet, Phu Minh Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA QUỐC TẾ ESP
Mã số thuế:

0108578981

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà NTS, Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài, Xã Phú Cường , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: 3rd Floor, Nts Building, Cang Hang Khong Quoc Te Noi Bai, Phu Cuong Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SONG NHI
Mã số thuế:

0108577667

Địa chỉ: Số 116, Phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: No 116, Thach Loi Street, Thanh Xuan Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH TM&XD NAM Á
Mã số thuế:

0108547503

Địa chỉ: Thôn Xuân Tảo, Xã Xuân Giang , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Xuan Tao Hamlet, Xuan Giang Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Xuân Giang, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY TNHH NA WOO PRECISION ELECTRONICS
Mã số thuế:

0108562759

Địa chỉ: Phòng 429A, Tầng 4, Tòa nhà NTS - Cảng Hàng không Quốc tế Nộ, Xã Phú Cường , Huyện Sóc Sơn , Hà Nội
Address: Zoom 429a, 4th Floor, Nts - Cang Hang Khong Quoc Te No Building, Phu Cuong Commune, Soc Son District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp