Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phượng Cách- Huyện Quốc Oai- Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA PHÚ KHOA
Mã số thuế:

0107667639

 Điện thoại:

(0297) 3329696

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Address: Hamlet 1, Phuong Cach Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/12/2016

Công Ty TNHH Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Ht
Mã số thuế:

0107655640

Địa chỉ: Xóm 4, khu 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Khu 1, Phuong Cach Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-12-2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KỸ THUẬT ĐĂNG KHOA
Mã số thuế:

0107461814

Địa chỉ: Xóm 6, thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Address: Hamlet 6, Hamlet 2, Phuong Cach Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 06/06/2016