Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Liệp Tuyết- Huyện Quốc Oai- Hà Nội

Công Ty TNHH Sx Và Tm Ngọc Thanh
Mã số thuế:

0108212088

Địa chỉ: Đội 4, Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Dai Phu Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-04-2018

Công Ty TNHH Cơ Khí Kiều Thúc
Mã số thuế:

0108006617

Địa chỉ: Đội 8, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Vinh Phuc Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-10-2017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Quang Toản
Mã số thuế:

0107918089

Địa chỉ: Đội 10 Bái Ngoại, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: 10 Bai Ngoai Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-07-2017

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Gia Kiều
Mã số thuế:

0107000429

 Điện thoại:

(024) 33589799

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phúc - Xã Liệp Tuyết - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
Address: Vinh Phuc Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-09-2015

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Phân Phối Việt Nhật
Mã số thuế:

0106944015

 Điện thoại:

(024) 66555939

Địa chỉ: Thôn Thông Đạt - Xã Liệp Tuyết - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
Address: Thong Dat Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-08-2015

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Tổng Hợp Mạnh Dũng
Mã số thuế:

0106438393

 Điện thoại:

0936.062.589

Địa chỉ: Đội 6, thôn Vĩnh Phúc - Xã Liệp Tuyết - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
Address: Hamlet 6, Vinh Phuc Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-01-2014

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại Thịnh Phát
Mã số thuế:

0105285137

Địa chỉ: Thôn Bái Ngoại - Xã Liệp Tuyết - Huyện Quốc Oai - Hà Nội
Address: Bai Ngoai Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-04-2011