Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quốc Oai- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hcg Quốc Tế
Mã số thuế:

0108928308

Địa chỉ: Xóm Ngoại, thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Ngoai Hamlet, Hamlet 4, Cong Hoa Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Dream Land
Mã số thuế:

0108919159

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Phu Cat Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Cơ Điện Tuyết Mai
Mã số thuế:

0108901063

Địa chỉ: Đội 5, thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Dai Phu Hamlet, Liep Tuyet Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty Cổ Phần Bnioland
Mã số thuế:

0108886697

Địa chỉ: Đường 81, thôn Đồng Hè, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Street 81, Dong He Hamlet, Yen Son Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế Tùng Bách
Mã số thuế:

0108890502

Địa chỉ: Xóm 2, Thôn Khánh Tân, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Khanh Tan Hamlet, Sai Son Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp