Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quốc Oai- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÁCH NGHỆ VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI LONG THÀNH LONG
Mã số thuế:

0109472723

Địa chỉ: Khu Đồi Xanh, thôn Thổ Ngoã, Xã Tân Hòa , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: Khu Doi Xanh, Tho Ngoa Hamlet, Tan Hoa Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Producing long noodles, short noodles and similar products)

Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AN PHÁT
Mã số thuế:

0109442327

Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Yen Noi Hamlet, Dong Quang Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/12/2020

CÔNG TY TNHH QUANG PHÁT BAMBOO VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109440383

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Phu Cat Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 03/12/2020

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHỤC HƯNG
Mã số thuế:

0109442292

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ngọc Liệp, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Cong Nghiep Ngoc Liep Cluster, Ngoc Liep Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 03/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp