Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quốc Oai- Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Phương Bắc
Mã số thuế:

0108685366

Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Hoa Phu Hamlet, Hoa Thach Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized products from paper and board )

Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-04-2019

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Xây Dựng Và Thương Mại Bắc Trung Nam
Mã số thuế:

0108611558

Địa chỉ: Thôn Phú Hạng, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Hang Hamlet, Tan Phu Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-02-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG AN TƯỜNG PHÁT
Mã số thuế:

0108586090

Địa chỉ: Xóm Cầu Đìa, Tổ Dân Phố Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: Cau Dia Hamlet, Du Nghe Civil Group, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC PHÁT
Mã số thuế:

0108583798

Địa chỉ: Xóm 8 ,Thôn Văn Quang, Xã Nghĩa Hương , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: Hamlet 8, Van Quang Hamlet, Nghia Huong Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT QUỐC OAI
Mã số thuế:

0108568912

Địa chỉ: Chi Cục thuế huyện Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: Chi Cuc Thue, Huyen Quoc Oai, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT QUỐC OAI
Mã số thuế:

0108568944

Địa chỉ: Chi Cục thuế huyện Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: Chi Cuc Thue, Huyen Quoc Oai, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp