Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Quốc Oai- Hà Nội

CÔNG TY TNHH CSIM 363
Mã số thuế:

0109375166

Địa chỉ: 130 Hoàng Xá, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: 130 Hoang Xa, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH DSIM 363
Mã số thuế:

0109375159

Địa chỉ: 130 Hoàng Xá, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: 130 Hoang Xa, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH BSIM 363
Mã số thuế:

0109375180

Địa chỉ: 130 Hoàng Xá, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: 130 Hoang Xa, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH ESIM 363
Mã số thuế:

0109375134

Địa chỉ: 130 Hoàng Xá, Thị trấn Quốc Oai , Huyện Quốc Oai , Hà Nội
Address: 130 Hoang Xa, Quoc Oai Town, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/10/2020

Công Ty TNHH Thương Mại C House
Mã số thuế:

0109364894

 Điện thoại:

0935232688

Địa chỉ: Xóm Minh Khai, Thôn Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Address: Minh Khai Hamlet, Dinh Tu Hamlet, Can Huu Commune, Quoc Oai District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-10-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp