Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phúc Hòa- Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Công Ty TNHH Hella
Mã số thuế:

0108026395

Địa chỉ: Cụm 4, Thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 4, Thu Trai Hamlet, Phuc Hoa Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2017

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Tế Ttic
Mã số thuế:

0108018228

Địa chỉ: Cụm 1, thôn Thanh Phần, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 1, Thanh Phan Hamlet, Phuc Hoa Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển (Producing measuring, testing, direction finding and controlling equipment )

Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-10-2017

CÔNG TY TNHH PLT VIỆT NAM
Mã số thuế:

0107465946

Địa chỉ: Cụm 7, thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Address: Cluster 7, Thu Trai Hamlet, Phuc Hoa Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/06/2016

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG BAO TẢI DỨA NT
Mã số thuế:

0107447457

 Điện thoại:

0982.433.051

Địa chỉ: Cụm 6, thôn Thư Trai, Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Address: Cluster 6, Thu Trai Hamlet, Phuc Hoa Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/05/2016

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Trí Tuệ Việt
Mã số thuế:

0106859673

 Điện thoại:

0903.400.274

Địa chỉ: Cụm 6 - Xã Phúc Hòa - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
Address: Cluster 6, Phuc Hoa Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật (Research and experimental development of natural sciences and technology)

Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-05-2015