Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH TÍN PHÁT

Ngày thành lập: 11/04/2018

Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ , Huyện Phúc Thọ , Hà Nội
Address: Cluster 8, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Mã số thuế 0108229395
Tên v.tắt/giao dịch TIN PHAT BUSINVEST CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Phúc Thọ
Người đại diện Nguyễn Văn Hoan
Địa chỉ N.Đ.diện Cụm 6, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Delegate address Cluster 6, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính