Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Phúc Thọ- Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT PHÚC THỌ
Mã số thuế:

0108564428

Địa chỉ: Cụm 8, Thị trấn Phúc Thọ , Huyện Phúc Thọ , Hà Nội
Address: Cluster 8, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/12/2018

Công Ty TNHH Bất Động Sản Và Vận Tải Đường Bộ Thành Nam
Mã số thuế:

0108540522

Địa chỉ: Cụm 8, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 8, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH ANH QUÂN
Mã số thuế:

0108246094

Địa chỉ: Cụm 6 , Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 6, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23/04/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông Song Linh
Mã số thuế:

0108245904

Địa chỉ: Cụm 3, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 3, Phuc Tho Town, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-04-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp