Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Erato Việt Nam
Mã số thuế:

0108857488

Địa chỉ: Cụm 2 Hát Môn, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: 2 Hat Mon Cluster, Hat Mon Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty TNHH Kingedu Việt Nam
Mã số thuế:

0108854261

Địa chỉ: Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 8, Ngoc Tao Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-08-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Lắp Và Thương Mại Nhật Minh
Mã số thuế:

0108827807

Địa chỉ: Thôn Nội 2, Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Noi 2 Hamlet, Tam Thuan Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tam Thuấn, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Tiến Đạt
Mã số thuế:

0108739540

Địa chỉ: Km 5+400, TL 421 Điểm công nghiệp Đường Dúng, thôn Hạ Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: KM 5+400, TL 421 Diem Cong Nghiep, Dung Street, Ha Hiep Hamlet, Lien Hiep Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-05-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Minh Vương
Mã số thuế:

0108734020

Địa chỉ: Cụm 9, thôn Hạ Hiệp, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 9, Ha Hiep Hamlet, Lien Hiep Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hk Việt Nam
Mã số thuế:

0108697227

Địa chỉ: Thôn Yên Dục, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Yen Duc Hamlet, Hiep Thuan Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Md Home
Mã số thuế:

0108662143

Địa chỉ: Thôn Hiệp Thuận, Cụm 8, Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Hiep Thuan Hamlet, Cluster 8, Hiep Thuan Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp