Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Akini Việt Nam
Mã số thuế:

0109125751

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 2, Tho Loc Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Huân Phương
Mã số thuế:

0109112449

Địa chỉ: Cụm 5, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 5, Lien Hiep Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Tiến Đức Phát
Mã số thuế:

0109085185

Địa chỉ: Thôn Lục Xuân, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Luc Xuan Hamlet, Vong Xuyen Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp