Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT IKIGAI
Mã số thuế:

0109248714

Địa chỉ: Thôn Đường Hồng, Xã Thanh Đa , Huyện Phúc Thọ , Hà Nội
Address: Thon, Hong Street, Thanh Da Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 01/07/2020

Công Ty TNHH Vincent Hà Nội
Mã số thuế:

0109248721

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 2, Lien Hiep Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-07-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHIAKI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109233122

Địa chỉ: Xóm 2, ngõ 8, thôn Nghĩa Lộ, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Lane 8, Nghia Lo Hamlet, Vong Xuyen Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/06/2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Xây Dựng Hùng Thắng
Mã số thuế:

0109225837

Địa chỉ: Cụm 4, Thôn Phù Long, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 4, Phu Long Hamlet, Long Xuyen Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp