Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phúc Thọ- Hà Nội

Công Ty TNHH Luxyfood
Mã số thuế:

0108935390

Địa chỉ: Cụm 3, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 3, Long Xuyen Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Xnk Sơn Đông
Mã số thuế:

0108894923

Địa chỉ: Xóm Thượng, Cụm 5, Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Hamlet, Cluster 5, Sen Chieu Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Erato Việt Nam
Mã số thuế:

0108857488

Địa chỉ: Cụm 2 Hát Môn, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Address: 2 Hat Mon Cluster, Hat Mon Commune, Phuc Tho District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp