Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hồng Thái- Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Dũng
Mã số thuế:

0107957257

Địa chỉ: Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Duyen Yet Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-08-2017

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Nam Anh
Mã số thuế:

0107713860

Địa chỉ: Thôn Duyên Yết, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Duyen Yet Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Producing computers and peripheral devices of computers)

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-01-2017

UBND xã Hồng Thái
Mã số thuế:

0103992934

Địa chỉ: Xã Hồng Thái - Xã Hồng Thái - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
Address: Hong Thai Commune, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-06-2009

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Dịch Vụ Anh Sơn
Mã số thuế:

0500570865

Địa chỉ: Thôn Duyên Yết - Xã Hồng Thái - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
Address: Duyen Yet Hamlet, Hong Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-10-2007