Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty TNHH Zpipe Việt Nam
Mã số thuế:

0108609735

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Tieu Khu Thao Chinh, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Thiên Long Vĩnh Long
Mã số thuế:

0108601704

Địa chỉ: thôn Tân Độ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Tan Do Hamlet, Hong Minh Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-01-2019

CÔNG TY TNHH VINGREEN CHÂU Á
Mã số thuế:

0108576399

Địa chỉ: Số Nhà 55, Xóm Đình, Thôn Nghĩa Lập, Xã Châu Can , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: No 55, Dinh Hamlet, Nghia Lap Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT PHÚ XUYÊN
Mã số thuế:

0108567549

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT PHÚ XUYÊN
Mã số thuế:

0108567524

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOÀN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT PHÚ XUYÊN
Mã số thuế:

0108567475

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất & Thương Mại Dn
Mã số thuế:

0108547119

Địa chỉ: Thôn Cổ Trai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Co Trai Hamlet, Dai Xuyen Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp