Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty TNHH Adz Toàn Cầu
Mã số thuế:

0109249838

Địa chỉ: số 28, tiểu khu Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 28, Tieu Khu Phu Thinh, Phu Minh Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-07-2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BẢO MINH
Mã số thuế:

0109246837

Địa chỉ: Số nhà 67 đường Hồng Minh Tri Trung, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 67, Hong Minh Tri Trung Street, Tri Trung Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 01/07/2020

Công Ty TNHH Bác Sĩ Đại Học Y
Mã số thuế:

0109223639

Địa chỉ: Đội 8 thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Hoa Thuong Hamlet, Bach Ha Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-06-2020

TRƯỜNG MẦM NON CHÂU CAN A
Mã số thuế:

0109179210

Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Châu Can , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Trung Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/05/2020

CÔNG TY TNHH TIẾN HÂN ANH
Mã số thuế:

0109164937

Địa chỉ: Thôn Thao Ngoại, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Thao Ngoai Hamlet, Son Ha Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 22/04/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp