Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Việt Thanh
Mã số thuế:

0108710661

Địa chỉ: đội 7, thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Hoa Thuong Hamlet, Bach Ha Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Ema
Mã số thuế:

0108707820

Địa chỉ: Thôn Kiều Đoài, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Kieu Doai Hamlet, Dai Xuyen Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng C&d Hà Nội
Mã số thuế:

0108704308

Địa chỉ: Số 6 tiểu khu Phú Thịnh, Thị Trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 6 Tieu Khu Phu Thinh, Phu Minh Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Zpipe Việt Nam
Mã số thuế:

0108609735

Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Tieu Khu Thao Chinh, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Thiên Long Vĩnh Long
Mã số thuế:

0108601704

Địa chỉ: thôn Tân Độ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Tan Do Hamlet, Hong Minh Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-01-2019

CÔNG TY TNHH VINGREEN CHÂU Á
Mã số thuế:

0108576399

Địa chỉ: Số Nhà 55, Xóm Đình, Thôn Nghĩa Lập, Xã Châu Can , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: No 55, Dinh Hamlet, Nghia Lap Hamlet, Chau Can Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT PHÚ XUYÊN
Mã số thuế:

0108567549

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT PHÚ XUYÊN
Mã số thuế:

0108567524

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOÀN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT PHÚ XUYÊN
Mã số thuế:

0108567475

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp