Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Dương Tuấn
Mã số thuế:

0109065703

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Tien Hamlet, Phuong Duc Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Giám Sát Xây Dựng Thương Mại Huy Hoàng
Mã số thuế:

0109060617

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Luu Thuong Hamlet, Phu Tuc Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Nhựa Giả Mây Toàn Cầu
Mã số thuế:

0109052609

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Luu Thuong Hamlet, Phu Tuc Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hải Hương
Mã số thuế:

0109052817

Địa chỉ: Thôn Nam Quất, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Nam Quat Hamlet, Nam Trieu Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty Cổ Phần Quang Minh Phú
Mã số thuế:

0109024947

Địa chỉ: Số 279, xóm mới, xã Đại Xuyên, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 279, Moi Hamlet, Dai Xuyen Commune, Dai Xuyen Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đtxd Trung Đức
Mã số thuế:

0109018397

Địa chỉ: Số 366 phố Chợ Bóng, thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 366, Bong Market Street, Hoa My Hamlet, Hong Minh Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Alc Việt Nam
Mã số thuế:

0108994685

Địa chỉ: Xóm Chợ Khang, Thôn Khai Thái, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Cho Khang Hamlet, Khai Thai Hamlet, Khai Thai Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tổng Hợp Quang Huy
Mã số thuế:

0108985708

Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị Trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Tieu Khu My Lam, Phu Xuyen Town, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Smart World
Mã số thuế:

0108958694

Địa chỉ: Đội 7, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Bach Ha Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp