Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Phát Triển 789
Mã số thuế:

0109089013

Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Lac Hamlet, Minh Tan Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Hoa Linh
Mã số thuế:

0109086414

Địa chỉ: Thôn Thao Nội, Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Thao Noi Hamlet, Son Ha Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Sơn Hà, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Dương Tuấn
Mã số thuế:

0109065703

Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Tien Hamlet, Phuong Duc Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Giám Sát Xây Dựng Thương Mại Huy Hoàng
Mã số thuế:

0109060617

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Luu Thuong Hamlet, Phu Tuc Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Nhựa Giả Mây Toàn Cầu
Mã số thuế:

0109052609

Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Luu Thuong Hamlet, Phu Tuc Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hải Hương
Mã số thuế:

0109052817

Địa chỉ: Thôn Nam Quất, Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: Nam Quat Hamlet, Nam Trieu Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Nam Triều, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty Cổ Phần Quang Minh Phú
Mã số thuế:

0109024947

Địa chỉ: Số 279, xóm mới, xã Đại Xuyên, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
Address: No 279, Moi Hamlet, Dai Xuyen Commune, Dai Xuyen Commune, Phu Xuyen District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp