Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trung Văn- Quận Nam Từ Liêm- Hà Nội

Công ty TNHH dịch thuật và thương mại Hà châu
Mã số thuế:

0104740464

Địa chỉ: Số 4, nhà N1, Tập thể Học viện chính trị quân sự,Trung văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 4, Nha N1, Tap The Hoc Vien Chinh Tri Quan Su, Trung Van, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN (Agriculture, Forestry and Aquaculture)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-06-2010

Công ty TNHH LPG Việt Nam
Mã số thuế:

0104128438

 Điện thoại:

(024) 66552245

Địa chỉ: B22 - 252 đường Lương Thế Vinh, c/cư Trung Văn, xã Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: B22 - 252, Luong The Vinh Street, C/cu Trung Van, Trung Van Commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-08-2009

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ và đầu tư xây dựng Hà Hòa Bình An
Mã số thuế:

0104082102

Địa chỉ: số 440 đường Nguyễn Trãi, thôn Phùng Khoang, xã Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 440, Nguyen Trai Street, Phung Khoang Hamlet, Trung Van Commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác (Other specialized wholesale)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-08-2009

Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH một thành viên Anh Đạt
Mã số thuế:

5900411379-001

 Điện thoại:

(0269) 227579

Địa chỉ: số 36 đường Hồ Mễ Trì, xã Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 36, Ho Me Tri Street, Trung Van Commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-07-2009

Công ty cổ phần điện tử Lentus
Mã số thuế:

0104032895

Địa chỉ: số 200 Phùng Khoang, xã Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 200 Phung Khoang, Trung Van Commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-07-2009

Viện sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Trung ương
Mã số thuế:

0104003301

Địa chỉ: Đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-06-2009

Trường mầm non Trung Văn
Mã số thuế:

0103225848

Địa chỉ: Xóm 15, thôn Trung Văn, xã Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: Hamlet 15, Trung Van Hamlet, Trung Van Commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-01-2009

Công ty TNHH điện xanh
Mã số thuế:

0103002231

Địa chỉ: số 18/H26 t/thể bộ CA, đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 18/H26 T/the Bo Ca, Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2008

Công ty CP tư vấn đầu tư BCDS
Mã số thuế:

0102182479

 Điện thoại:

(024) 2147719

Địa chỉ: P C1P7, TT viện sốt rét, đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: P C1P7, Vien Sot Ret Town, Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động xây dựng chuyên dụng (Specialized construction)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-03-2007

Công ty cổ phần phát triển công nghệ đa phương tiện và giáo dục Hà Nội
Mã số thuế:

0102165240

 Điện thoại:

(024) 2852602

Địa chỉ: Số 156, đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 156, Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-02-2007

Công ty TNHH tin học Phú Phương
Mã số thuế:

0101856245

 Điện thoại:

(024) 5534599

Địa chỉ: Số 132B, đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 132B, Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

In ấn và dịch vụ liên quan đến in (Printing and services related to printing)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2006

Công ty cổ phần công nghệ và phát triển giáo dục Việt Nam
Mã số thuế:

0101717019

Địa chỉ: Số 325, đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 325, Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-07-2005

Công ty cổ phần phát triển công nghệ Việt Nam
Mã số thuế:

0101540410

 Điện thoại:

(024) 5540649

Địa chỉ: Số 88, đường Lương Thế Vinh, xã Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Address: No 88, Luong The Vinh Street, Trung Van Commune, Trung Van Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-10-2004