Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Phát Triển Khánh Linh
Mã số thuế:

0109527154

 Điện thoại:

0988908032

Địa chỉ: Phố Đại Đồng, thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Dai Dong Street, Te Tieu Hamlet, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-02-2021

Công Ty Cổ Phần Đt & Tm The Sun
Mã số thuế:

0109509451

 Điện thoại:

0923234848

Địa chỉ: Thôn Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Kim Boi Hamlet, Van Kim Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-01-2021

Công Ty TNHH Topmetisu
Mã số thuế:

0109494082

 Điện thoại:

(0227) 2843472

Địa chỉ: Xóm 1A, Thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: 1a Hamlet, Hoanh Hamlet, Dong Tam Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Hal
Mã số thuế:

0109466663

Địa chỉ: Đội 1B, thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: 1B Hamlet, Ha Xa Hamlet, Dai Hung Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-12-2020

Công Ty TNHH Vikomi Việt Nam
Mã số thuế:

0109437246

Địa chỉ: Xóm 11, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 11, Dong Mit Hamlet, Dong Tam Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-11-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thảo Nguyễn
Mã số thuế:

0109429679

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Luu Hamlet, Phu Luu Te Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-11-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp