Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Xây Dựng Hđ Mỹ Đức
Mã số thuế:

0109122366

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Phu Luu Te Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Nk Việt
Mã số thuế:

0109109950

Địa chỉ: Đội 6, thôn Đông Bình, Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Dong Binh Hamlet, Hung Tien Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hùng Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Linh Kiện Điện Tử Minh Anh
Mã số thuế:

0109103074

Địa chỉ: xóm 8 thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Yen Vy Hamlet, Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tín Minh
Mã số thuế:

0109062558

Địa chỉ: Số 123, phố Đại Nghĩa, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: No 123, Dai Nghia Street, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Sản Xuất Hoa Mai
Mã số thuế:

0109060624

Địa chỉ: Đội 12, Thôn Vạn Phúc, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 12, Van Phuc Hamlet, Van Kim Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty Cổ Phần Bông Việt
Mã số thuế:

0109015967

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thuong Hamlet, Phung Xa Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Kaf Kas
Mã số thuế:

0109036741

Địa chỉ: Thôn 7 , Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Phu Luu Te Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Bánh Đa East 26
Mã số thuế:

0109005158

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Thuong Hamlet, Xuy Xa Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp