Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tín Minh
Mã số thuế:

0109062558

Địa chỉ: Số 123, phố Đại Nghĩa, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: No 123, Dai Nghia Street, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Sản Xuất Hoa Mai
Mã số thuế:

0109060624

Địa chỉ: Đội 12, Thôn Vạn Phúc, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 12, Van Phuc Hamlet, Van Kim Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty Cổ Phần Bông Việt
Mã số thuế:

0109015967

Địa chỉ: Đội 2, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thuong Hamlet, Phung Xa Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Kaf Kas
Mã số thuế:

0109036741

Địa chỉ: Thôn 7 , Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 7, Phu Luu Te Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Bánh Đa East 26
Mã số thuế:

0109005158

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Thuong Hamlet, Xuy Xa Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các loại bánh từ bột (Producing various types of bread from flour)

Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Tiến Đức
Mã số thuế:

0108966222

Địa chỉ: Thôn Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Te Tieu Hamlet, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp