Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Công Ty TNHH Vikomi Việt Nam
Mã số thuế:

0109437246

Địa chỉ: Xóm 11, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 11, Dong Mit Hamlet, Dong Tam Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-11-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Thảo Nguyễn
Mã số thuế:

0109429679

Địa chỉ: Thôn Phù Lưu, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Luu Hamlet, Phu Luu Te Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-11-2020

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN PHƯƠNG NAM
Mã số thuế:

0109425498

Địa chỉ: Khu dân cư số 6 - Vĩnh Xương Trung, Xã Mỹ Thành , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: So 6 - Vinh Xuong Trung Residential Area, My Thanh Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Mỹ Thành, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/11/2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Metro Mỹ Đức
Mã số thuế:

0109420524

Địa chỉ: Đội 1, Thôn Tân Độ, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Tan Do Hamlet, Xuy Xa Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-11-2020

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU ANH SƠN
Mã số thuế:

0109369356

Địa chỉ: Xóm 6, Thôn Đốc Tín, Xã Đốc Tín , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 6, Doc Tin Hamlet, Doc Tin Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/10/2020

Công Ty TNHH Vietowel
Mã số thuế:

0109352384

Địa chỉ: Đội 2 thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 2, Thuong Hamlet, Phung Xa Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp