Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Hải Phong
Mã số thuế:

0108754161

Địa chỉ: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Te Tieu Civil Group, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-05-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HATANA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108580042

Địa chỉ: Đội 8 thôn Trinh Tiết, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Trinh Tiet Hamlet, Dai Hung Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT MỸ ĐỨC
Mã số thuế:

0108565326

Địa chỉ: Phố Đại Đồng, Thị trấn Đại Nghĩa , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Dai Dong Street, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT MỸ ĐỨC
Mã số thuế:

0108565245

Địa chỉ: phố Đại Đồng- Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Dai Dong- Te Tieu Street, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty Cổ Phần Le, Soleil
Mã số thuế:

0108516223

Địa chỉ: Số 77 Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: No 77 Duc Khe, Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-11-2018

Công Ty TNHH Xấy Dựng Cát Nhật
Mã số thuế:

0108501410

Địa chỉ: Thôn Phú Liễn, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Lien Hamlet, Hop Tien Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-11-2018

Công Ty TNHH 2ht Thăng Long
Mã số thuế:

0108492124

Địa chỉ: Đội 8, Thôn Kim Bôi, Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Kim Boi Hamlet, Van Kim Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vạn Kim, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp