Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Hải Phong
Mã số thuế:

0108754161

Địa chỉ: Tổ dân phố Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Te Tieu Civil Group, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-05-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN HATANA VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108580042

Địa chỉ: Đội 8 thôn Trinh Tiết, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Trinh Tiet Hamlet, Dai Hung Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ- CCT MỸ ĐỨC
Mã số thuế:

0108565326

Địa chỉ: Phố Đại Đồng, Thị trấn Đại Nghĩa , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Dai Dong Street, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT MỸ ĐỨC
Mã số thuế:

0108565245

Địa chỉ: phố Đại Đồng- Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa , Huyện Mỹ Đức , Hà Nội
Address: Dai Dong- Te Tieu Street, Dai Nghia Town, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty Cổ Phần Le, Soleil
Mã số thuế:

0108516223

Địa chỉ: Số 77 Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: No 77 Duc Khe, Huong Son Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-11-2018

Công Ty TNHH Xấy Dựng Cát Nhật
Mã số thuế:

0108501410

Địa chỉ: Thôn Phú Liễn, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Phu Lien Hamlet, Hop Tien Commune, My Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp