Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mê Linh- Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Gia Lai
Mã số thuế:

0109115351

Địa chỉ: Nhà số 3, Đường Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, Quang Minh Street, Quang Minh Town, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty Cổ Phần Zouen
Mã số thuế:

0109119349

Địa chỉ: Số 39, đường Hoa Phượng Vĩ, Khu biệt thự Long Việt, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: No 39, Hoa Phuong Vi Street, Khu, Long Viet Villa, Quang Minh Town, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-03-2020

Công Ty TNHH Jdf Việt
Mã số thuế:

0109116115

Địa chỉ: Lô số 11, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: Lot No 11, Quang Minh Industrial Zone, Quang Minh Town, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Sgo Asia
Mã số thuế:

0109113001

Địa chỉ: Xóm Nam, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: Nam Hamlet, Yen Nhan Hamlet, Tien Phong Commune, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vid Mê Linh
Mã số thuế:

0109111822

Địa chỉ: Biệt Thự F21, Khu Đô Thị The Diamond Park, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: F21 Villa, The Diamond Park Urban Area, Tien Phong Commune, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-03-2020

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Dreamfarm
Mã số thuế:

0109107463

Địa chỉ: Khu 10, Thôn Thường Lệ, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: Khu 10, Thuong Le Hamlet, Dai Thinh Commune, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiên Nhung
Mã số thuế:

0109098561

Địa chỉ: Thôn đường 23, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: Thon, Street 23, Thanh Lam Commune, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.6
Mã số thuế:

0109102507

Địa chỉ: Tầng I và II tòa nhà LICOGI 18, khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
Address: I Floor Va Ii, Licogi 18 Building, Quang Minh Industrial Zone, Quang Minh Town, Me Linh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp