Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Xét Nghiệm Việt

Ngày thành lập: 12-03-2020

Địa chỉ: Số 102 Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Address: No 102, Sai Dong Street, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Mã số thuế 0109125448
Tên v.tắt/giao dịch Viet Test And Technology Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Trần Thị Tuyết

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Công Nghệ Và Xét Nghiệm Việt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính