Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Vận Tải Đường Sông Tuấn Thành

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: Số 2A, Tổ 25, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Address: No 2a, Civil Group 25, Linh Nam Street, Linh Nam Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa (Inland waterway transport of cargo)

Mã số thuế 0108648117
Tên v.tắt/giao dịch Tuan Thanh River Road Transportation Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận Tải Đường Sông Tuấn Thành

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính