Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hàng Trống- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội

Công Ty CP Úcmade
Mã số thuế:

0108888831

Địa chỉ: 17B Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 17B Trang Thi, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-09-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ KIM LOẠI HỢP PHÁT
Mã số thuế:

0108504757

Địa chỉ: Số 42 Hàng Hành, Phường Hàng Trống , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Address: No 42 Hang Hanh, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN NHẤT
Mã số thuế:

0108495781

Địa chỉ: Số 128 Hàng Trống, Phường Hàng Trống , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Address: No 128 Hang Trong, Hang Trong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 01/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp