Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Cửa Nam- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Song Anh
Mã số thuế:

0108784649

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Nam Bình Xương
Mã số thuế:

0108783483

Địa chỉ: Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower, 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Lâu Đài
Mã số thuế:

0108780771

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo , Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Central Land
Mã số thuế:

0108665514

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TNR Tower, 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, TNR Tower Building, 115 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Monty Mobile (việt Nam)
Mã số thuế:

0108631138

Địa chỉ: Phòng 701, tầng 7, tòa nhà TNR, 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 701, 7th Floor, TNR Building, 115 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Holm Engineering
Mã số thuế:

0108609446

Địa chỉ: Tầng 21, Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty Cổ Phần Star Invest Việt Nam
Mã số thuế:

0108606685

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Hk C&h
Mã số thuế:

0108595200

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109, Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SAO VIỆT
Mã số thuế:

0108581889

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Long Group
Mã số thuế:

0108556917

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Thái Học, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: No 9 Nguyen Thai Hoc, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-12-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THIÊN NAM
Mã số thuế:

0108522587

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109, Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 22/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp