Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Cửa Nam- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Azur Việt Nam
Mã số thuế:

0108893454

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Trần Lê
Mã số thuế:

0108892669

Địa chỉ: 26+28 Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 26+28 Yet Kieu, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Saver Two Plus Việt Nam
Mã số thuế:

0108886841

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-09-2019

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Drv
Mã số thuế:

0108874885

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-08-2019

Công Ty Cổ Phần Guốc Việt
Mã số thuế:

0108874010

Địa chỉ: Tầng 21, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-08-2019

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dts
Mã số thuế:

0108858298

Địa chỉ: Số 3 Đình Ngang, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: No 3 Dinh Ngang, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty CP Dr. Max
Mã số thuế:

0108825302

Địa chỉ: Tầng 6, số 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, No 115 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hà Nội Sonokong
Mã số thuế:

0108826426

Địa chỉ: Số 79 đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: No 79, Le Duan Street, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Truyền Thông Song Anh
Mã số thuế:

0108784649

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Nam Bình Xương
Mã số thuế:

0108783483

Địa chỉ: Tầng 21, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower, 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Lâu Đài
Mã số thuế:

0108780771

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo , Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower Building, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản Central Land
Mã số thuế:

0108665514

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TNR Tower, 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, TNR Tower Building, 115 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Monty Mobile (việt Nam)
Mã số thuế:

0108631138

Địa chỉ: Phòng 701, tầng 7, tòa nhà TNR, 115 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 701, 7th Floor, TNR Building, 115 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Holm Engineering
Mã số thuế:

0108609446

Địa chỉ: Tầng 21, Capital Tower, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: 21th Floor, Capital Tower, No 109 Tran Hung Dao, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp