Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vân Côn- Huyện Hoài Đức- Hà Nội

Công Ty TNHH Cơ Điện Ikun
Mã số thuế:

0109061762

Địa chỉ: Số nhà 33, thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: No 33, Quyet Tien Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Munichsky
Mã số thuế:

0109056191

Địa chỉ: Đội 10, Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 10, Van Con Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Natural Minh Ngọc
Mã số thuế:

0108633287

Địa chỉ: Đội 1, thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Quyet Tien Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2019

CÔNG TY TNHH PB GLOBAL
Mã số thuế:

0108495943

Địa chỉ: Đội 3, Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 3, Quyet Tien Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH AHA.KOREA
Mã số thuế:

0108461327

Địa chỉ: Đội 5-Thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 5, Cat Thue Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/10/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ NGÔI SAO XANH
Mã số thuế:

0108449496

Địa chỉ: Đội 12 Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 12, Van Con Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BLOGY VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108380205

Địa chỉ: Đội 4, thôn Cát Thuế, Xã Vân Côn , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 4, Cat Thue Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 27/07/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SCOM VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108363016

Địa chỉ: Thôn Mộc Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Moc Hoan Giao Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/07/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI GIA
Mã số thuế:

0108301997

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Quyet Tien Hamlet, Van Con Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 31/05/2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp