Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Chung- Huyện Hoài Đức- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP GREEN SUN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108561628

Địa chỉ: Số 17 K6B Trung tâm 75, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: No 17 K6b Trung Tam 75, Lai Xa Hamlet, Kim Chung Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 25/12/2018

Công Ty TNHH Aline Việt Nam
Mã số thuế:

0108520251

Địa chỉ: Thôn Đại Tự, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Dai Tu Hamlet, Kim Chung Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-11-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hoài Danh
Mã số thuế:

0108500110

Địa chỉ: ngõ 2 thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Address: Lane 2, Lai Xa Hamlet, Kim Chung Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-11-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG VIỆT
Mã số thuế:

0108488294

Địa chỉ: Khu 6 Trạm Trôi, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: Khu 6 Tram Troi, Lai Xa Hamlet, Kim Chung Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH KP VINA
Mã số thuế:

0108479959

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung , Huyện Hoài Đức , Hà Nội
Address: Hamlet 1, Lai Xa Hamlet, Kim Chung Commune, Hoai Duc District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp