Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ngô Thì Nhậm- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Aquarius Việt Nam
Mã số thuế:

0109089905

Địa chỉ: Số 110 Phố Hòa Mã, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 110, Hoa Ma Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Yui Architects & Associates
Mã số thuế:

0109058551

Địa chỉ: Tầng 2 Thiên Bảo Building, số 47 phố Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor Thien Bao Building, No 47, Le Van Huu Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Hoàng Hà Trường Phát
Mã số thuế:

0109004203

Địa chỉ: Số 190A, Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 190a, Hue Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty Cổ Phần Genosolutions Việt Nam
Mã số thuế:

0108985722

Địa chỉ: Số 110, Phố Hòa Mã, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 110, Hoa Ma Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Nha Khoa Plus
Mã số thuế:

0108983524

Địa chỉ: Số 1, phố Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, Thi Sach Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Seika Medical Group Việt Nam
Mã số thuế:

0108951385

Địa chỉ: Số 15A phố Hòa Mã , Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 15a, Hoa Ma Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp