Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ngô Thì Nhậm- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Cảnh Quan B&b
Mã số thuế:

0108919818

Địa chỉ: Số 47 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 47 Le Van Huu, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giải Trí Viig
Mã số thuế:

0108907058

Địa chỉ: Số 194 Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 194, Hue Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty Cổ Phần Tm Và Bảo Hộ Lao Động Việt Nam
Mã số thuế:

0108866531

Địa chỉ: Số 115 Phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 115, Hue Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất Domingo
Mã số thuế:

0108844182

Địa chỉ: Số 63 Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 63 Le Van Huu, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-07-2019

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Nông Nghiệp Sạch
Mã số thuế:

0108833416

Địa chỉ: Số 12 Trần Xuân Soạn, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 12 Tran Xuan Soan, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vnc Việt Nam
Mã số thuế:

0108767629

Địa chỉ: Số 27A, Ngõ 15 Phố Trần Xuân Soạn, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 27a, Lane 15, Tran Xuan Soan Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vertu Việt Nam
Mã số thuế:

0108766230

Địa chỉ: Tầng 2, 25 Ngõ Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, 25, Hue Lane, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Thương Mại Toàn Phát
Mã số thuế:

0108661291

Địa chỉ: Số 47, Đường Lê Văn Hưu, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 47, Le Van Huu Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-03-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Sản Xuất An Khánh
Mã số thuế:

0108589687

Địa chỉ: Số 8 Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 8 Thi Sach, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Song Ngọc
Mã số thuế:

0108545104

Địa chỉ: Số 56C + 58 phố Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 56C + 58, Hue Street, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-12-2018

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Hà Nội
Mã số thuế:

0108536565

Địa chỉ: Số 11 phố Lê Văn Hưu, Cụm 8, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 11, Le Van Huu Street, Cluster 8, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-12-2018

Công Ty TNHH Dxt Việt Nam
Mã số thuế:

0108496182

Địa chỉ: Tầng 2, Khai Sơn Building, Số 20-22, Ngõ Huế, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, Khai Son Building, No 20-22, Hue Lane, Ngo Thi Nham Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp