Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lê Đại Hành- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tnh Holdings Việt Nam
Mã số thuế:

0108933650

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Gelex, Số 52 Đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor, Gelex Building, No 52, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty Cổ Phần Lumen Fnb
Mã số thuế:

0108922962

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor, Gelex Tower Building, No 52, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Bk Tech
Mã số thuế:

0108912403

Địa chỉ: Tầng 6, Số 9, Đường Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, No 9, To Hien Thanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sáng Hợp
Mã số thuế:

0108912393

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor, Gelex Tower Building, No 52 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Xây Dựng Quảng Minh
Mã số thuế:

0108912386

Địa chỉ: Số 149 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 149 Mai Hac De, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-09-2019

Công Ty Cổ Phần Solar Electric Investment
Mã số thuế:

0108855579

Địa chỉ: Biệt thự số 4, phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: So 4 Villa, The Giao Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-08-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Đông Sơn
Mã số thuế:

0108853469

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 904, Gelex Tower Building, No 52 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-08-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hệ Thống Mis
Mã số thuế:

0108823270

Địa chỉ: Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 904, Gelex Tower Building, No 52 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Hà
Mã số thuế:

0108813787

Địa chỉ: Số 13A Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 13a Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-07-2019

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Nam Phương
Mã số thuế:

0108800629

Địa chỉ: Số 21, ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 21, 4 Nguyen Dinh Chieu Lane, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-06-2019

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Tdv
Mã số thuế:

0108780242

Địa chỉ: Số 28, ngõ 56 Nguyễn Đình Chiều, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 28, 56 Nguyen Dinh Chieu Lane, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Quảng An
Mã số thuế:

0108776119

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor, Gelex Tower Building, No 52 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH J. Talk Việt Nam
Mã số thuế:

0108749161

Địa chỉ: Tầng 9 Gelex Tower, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 9th Floor Gelex Tower, No 52, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Nhà An Thịnh Phát
Mã số thuế:

0108742007

Địa chỉ: Số 5, ngõ 77 đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Lane 77, Dai Co Viet Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp