Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Lê Đại Hành- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Lê Gia
Mã số thuế:

0109088651

Địa chỉ: Số 10 phố Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 10, The Giao Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Thời Trang Zam
Mã số thuế:

0109080148

Địa chỉ: số 10, đường Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 10, Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-02-2020

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Tây Bắc Á
Mã số thuế:

0109033853

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Gelex Tower, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 14th Floor, Gelex Tower Building, No 52 Le Dai Hanh, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty TNHH Sugoi Builder (việt Nam)
Mã số thuế:

0109028268

Địa chỉ: Phòng 904, Tầng 9 Tòa nhà Gelex, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 904, 9th Floor, Gelex Building, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Jm International
Mã số thuế:

0109021791

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà HQ, Số 193C3 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, HQ Building, No 193C3, Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty Cổ Phần Kho Vận Và Dịch Vụ Thương Mại Sen Vàng
Mã số thuế:

0108982778

Địa chỉ: Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 2a Nguyen Dinh Chieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dh Group
Mã số thuế:

0108966800

Địa chỉ: tầng 6 tòa nhà văn phòng số 201 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, Van Phong So 201 Ba Trieu Building, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông có dây (Telecommunications activities wired)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Sao Mai
Mã số thuế:

0108968526

Địa chỉ: Số 294 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 294 Ba Trieu, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Organic Ari Việt Nam
Mã số thuế:

0108957330

Địa chỉ: Số 3, ngách 50, ngõ 49, phố Vân Hồ 2, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, Alley 50, Lane 49, Van Ho 2 Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty CP Thương Mại Phát Triển - Lê Vũ
Mã số thuế:

0108953720

Địa chỉ: Tầng 2, số 270 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, No 270, Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty TNHH Quỹ Bắc Cầu
Mã số thuế:

0108952357

Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, số 163 Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 102, 1st Floor, No 163, Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác (Other decentralized social assistant activities)

Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp