Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Đống Mác- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Smartone Pay
Mã số thuế:

0108918902

Địa chỉ: Số 65 Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 65 Cam Hoi, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other uncategorized financial services (excluding insurance and social insurance) )

Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Golden Land
Mã số thuế:

0108897593

Địa chỉ: Số 52, ngõ 132, phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 52, Lane 132, Lo Duc Street, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty Cổ Phần A1.finsol
Mã số thuế:

0108844746

Địa chỉ: Số 2 ngõ 67 Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, 67 Cam Hoi Lane, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Bvn Việt Nam
Mã số thuế:

0108837650

Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Cao, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 3 Nguyen Cao, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-07-2019

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ GIẢI PHÁP APOLLO
Mã số thuế:

0108484067

Địa chỉ: Số 22, Ngõ 43, Phố Hương Viên, Phường Đống Mác , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: No 22, Lane 43, Huong Vien Street, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/10/2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Tlt
Mã số thuế:

0108482091

Địa chỉ: Số 14, ngõ 48, phố Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 14, Lane 48, Tho Lao Street, Dong Mac Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp