Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bùi Thị Xuân- Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Và Phát Triển Minh Huy
Mã số thuế:

0108918677

Địa chỉ: Tầng 2, Số 92-94 Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, No 92-94, Trieu Viet Vuong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Cobright
Mã số thuế:

0108913125

Địa chỉ: Số 90, phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 90, Bui Thi Xuan Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Nguyễn Toan
Mã số thuế:

0108894761

Địa chỉ: Số 123 phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 123, Trieu Viet Vuong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Rig Việt Nam
Mã số thuế:

0108854166

Địa chỉ: Số 5 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 5 Trieu Viet Vuong, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-08-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Vft
Mã số thuế:

0108847144

Địa chỉ: Số 111, Đường Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 111, Mai Hac De Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Vàng Minh Trang
Mã số thuế:

0108823288

Địa chỉ: Số 12B phố Trần Nhân Tông, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 12B, Tran Nhan Tong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Golden Dimension
Mã số thuế:

0108805433

Địa chỉ: Số 92 phố Tuệ Tĩnh, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 92, Tue Tinh Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hako Việt Nam
Mã số thuế:

0108676019

Địa chỉ: Phòng 401, số 180 đường Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: Zoom 401, No 180, Trieu Viet Vuong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-03-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hns
Mã số thuế:

0108619645

Địa chỉ: Số 49 Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 49, Trieu Viet Vuong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-02-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT HAI BÀ TRƯNG
Mã số thuế:

0108564107

Địa chỉ: 14 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Bùi Thị Xuân , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: 14 Doan Tran Nghiep, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT HAI BÀ TRƯNG
Mã số thuế:

0108564121

Địa chỉ: 14 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Bùi Thị Xuân , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: 14 Doan Tran Nghiep, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HAI BÀ TRƯNG
Mã số thuế:

0108564315

Địa chỉ: 14 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Bùi Thị Xuân , Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Address: 14 Doan Tran Nghiep, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN STUDENT LIFE CARE CENTER
Mã số thuế:

0108554028

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Việt Vương, số 92 – 94 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 5th Floor, Viet Vuong Building, No 92 - 94 Trieu Viet Vuong, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/12/2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm Thành Đô
Mã số thuế:

0108541325

Địa chỉ: Tầng 2 số 131 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor So 131 Bui Thi Xuan, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-12-2018

Công Ty Cổ Phần Connect International
Mã số thuế:

0108526937

Địa chỉ: Tầng 5, số 171, phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: 5th Floor, No 171, Bui Thi Xuan Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-11-2018

Công Ty TNHH Thời Trang Lacy
Mã số thuế:

0108513303

Địa chỉ: Số nhà 5B phố Trần Nhân Tông, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Address: No 5B, Tran Nhan Tong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp