Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Yết Kiêu- Quận Hà Đông- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Hồng Khánh
Mã số thuế:

0108763568

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 4 Phố Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Lane 4, Chu Van An Street, Yet Kieu Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Oth Việt Nam
Mã số thuế:

0108687606

Địa chỉ: Số 121 Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 121 Phan Huy Chu, Yet Kieu Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-04-2019

CÔNG TY TNHH SOLECO
Mã số thuế:

0108579826

Địa chỉ: Số 18 Trương Công Định, Phường Yết Kiêu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 18 Truong Cong Dinh, Yet Kieu Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 09/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp