Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Diamond-em Blue

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Số 306 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 306, Chien Thang Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Mã số thuế 0109062389
Tên v.tắt/giao dịch Diamond-em Blue Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Nguyễn Thị Bích Hường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Diamond-em Blue

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính