Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Văn Quán- Quận Hà Đông- Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Gecko
Mã số thuế:

0109072348

Địa chỉ: Số 4 Ngõ 96 đường Chiến Thắng , Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 4, Lane 96, Chien Thang Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Liên Kết Công Nghệ Dược Thảo Sumi - Japan Pharma
Mã số thuế:

0109073292

Địa chỉ: Số 2 ngõ 281 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Lane 281, Chien Thang Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty Cổ Phần Diamond-em Blue
Mã số thuế:

0109062389

Địa chỉ: Số 306 đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 306, Chien Thang Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Tdt Architects
Mã số thuế:

0109064097

Địa chỉ: Số 6, Ngõ 44, Phố Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, Lane 44, Dai An Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty Cổ Phần Kaieikan
Mã số thuế:

0109039196

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà số 5 ngõ 82 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 3rd Floor, No 5, Lane 82, Nguyen Khuyen Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Dim
Mã số thuế:

0109031398

Địa chỉ: Số 1, ngõ 599 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, 599 Nguyen Trai Lane, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-12-2019

Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Chu Anh
Mã số thuế:

0109032440

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 6th Floor, Hon Hop Song Da Building, No 131, Tran Phu Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sắt, thép, gang (Producing iron, steel, pig-iron)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-12-2019

Công Ty Cổ Phần Ulead
Mã số thuế:

0109021103

Địa chỉ: Nhà số 3, ngách 4, ngõ 141 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, Alley 4, Lane 141, Tran Phu Street, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Adc
Mã số thuế:

0109010038

Địa chỉ: Số 140, ngõ 22, phố Dương Lâm, Tổ 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 140, Lane 22, Duong Lam Street, Civil Group 2, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Apota
Mã số thuế:

0109008014

Địa chỉ: Tầng 4 Toà Rainbow Văn Quán số 79 Đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 4th Floor Toa Rainbow Van Quan So 79, Street 19/5, Van Quan Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp