Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Phúc La- Quận Hà Đông- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Đầu Tư Tingroup
Mã số thuế:

0108891707

Địa chỉ: Số nhà 8A BT3 Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 8a BT3, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Iconhaus Việt Nam
Mã số thuế:

0108872278

Địa chỉ: Liền kề A26 TT19 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: Lien Ke A26 TT19, Van Quan Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-08-2019

Công Ty TNHH Cuộc Sống Xanh Miền Bắc
Mã số thuế:

0108858202

Địa chỉ: Thửa Đất Số ( 23A + 21A )-2 Tờ Bản Đồ Số 19, Tổ dân phố 10, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: Thua DAT SO (23a + 21a), 2 To Ban Do So 19, Civil Group 10, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Trồng cây gia vị, cây dược liệu (Growing spices, herbs, perennials)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-08-2019

Công Ty TNHH Gouny
Mã số thuế:

0108857382

Địa chỉ: LK7-VT17, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: LK7-VT17, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-08-2019

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Star Bảy Sắc Cầu Vồng
Mã số thuế:

0108829307

Địa chỉ: Số 16B ngõ 2 Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 16B, 2 Yen Phuc Lane, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty Cổ Phần Logistics Lê Gia
Mã số thuế:

0108795231

Địa chỉ: Số 13, Liền kề 10, Khu đô thị Xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 13, Lien Ke 10, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Máy Công Nghệ Xây Dựng
Mã số thuế:

0108795224

Địa chỉ: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa la, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, Lien Ke 10, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Tổng Hợp Hồng Phát
Mã số thuế:

0108779462

Địa chỉ: Số nhà 18 ngõ 9 đường Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 18, Lane 9, Yen Phuc Street, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Ân Giang
Mã số thuế:

0108755126

Địa chỉ: Nhà E1 KTT Tỉnh Đội Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: Nha E1 KTT, Tinh Doi Xa La, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa máy móc, thiết bị (Repairing machines and equipment)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-05-2019

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Trường Lộc
Mã số thuế:

0108713285

Địa chỉ: Số A17, khu tập thể Tỉnh Đội, tổ dân phố 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No A17, Khu Tap The, Tinh Doi, Civil Group 12, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-04-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Dịch Vụ Hồng Phát
Mã số thuế:

0108707161

Địa chỉ: Số nhà 19, Liền kề 15, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 19, Lien Ke 15, Xa La Urban Area, Phuc La Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp