Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Joben Việt Nam

Ngày thành lập: 23-05-2018

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 4th Floor, Van Phong Nam Cuong Building, To Huu Street, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Mã số thuế 0108285128
Tên v.tắt/giao dịch Viet Nam Joben Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Huang Wen-tien

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính