Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường La Khê- Quận Hà Đông- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Nội Thất Và Xây Dựng W-line Việt Nam
Mã số thuế:

0108863675

Địa chỉ: Số nhà 11, ngách 2, ngõ 26 đường Phan Đình Giót,Tổ dân phố 2 , Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 11, Alley 2, Lane 26, Phan Dinh Giot Street, Civil Group 2, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-08-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thuế Và Đầu Tư Tài Chính Trường Thịnh
Mã số thuế:

0108842160

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 90-11;90-12, Tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 2nd Floor, Lot 90-11;90-12, Civil Group 4, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty Cổ Phần Bnv Việt Nam
Mã số thuế:

0108842724

Địa chỉ: Số 18 Liền kề 16 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 18 Lien Ke 16, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Đạt Việt Nam
Mã số thuế:

0108840685

Địa chỉ: Số 50, ngõ 7 Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 50, 7 Le Trong Tan Lane, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-07-2019

Công Ty TNHH Phân Phối Xanh Việt Nam
Mã số thuế:

0108823055

Địa chỉ: Số nhà CL92, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No CL92, Tieu, Nam La Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Nội Thất Middle Home
Mã số thuế:

0108819108

Địa chỉ: N07-LK201 Khu Cổng Đồng La Khê, đường Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: N07-LK201 Khu Cong Dong La Khe, To Huu Street, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Nhật Trà
Mã số thuế:

0108799571

Địa chỉ: Số 4, ngách 5, ngõ 14, Khu tập thể vật lý, Phố Phan Đình Giót, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 4, Alley 5, Lane 14, Khu Tap The Vat Ly, Phan Dinh Giot Street, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nam Trung Yên
Mã số thuế:

0108794206

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà CT2 - 105 Khu ĐTM Văn Khê mở rộng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 4th Floor, CT2 - 105 Khu DTM Van Khe Mo Rong Building, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Phyto
Mã số thuế:

0108790635

Địa chỉ: C7 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Ngô Thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: C7 Khu Dau Gia Quyen Su Dung Dat Ngo Thi Nham, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-06-2019

Công Ty TNHH Lani Vina
Mã số thuế:

0108784222

Địa chỉ: Tầng 1, CT5B, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 1st Floor, CT5B, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Nha Khoa Thịnh Phát
Mã số thuế:

0108772266

Địa chỉ: Số nhà 2 Liền kề 15 Ngô Thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 2 Lien Ke 15 Ngo Thi Nham, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ An Sinh Việt Nam
Mã số thuế:

0108751604

Địa chỉ: 23 Liền kề 7 Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: 23 Lien Ke 7, Van Khe Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp