Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Kiến Hưng- Quận Hà Đông- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hoàng Gia D&t
Mã số thuế:

0108978605

Địa chỉ: Số 78 Dãy Cung ứng than, tổ dân phố 1, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 78 Day Cung Ung Than, Civil Group 1, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Producing non-alcoholic beverages and mineral water)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Big Bamboo Việt Nam
Mã số thuế:

0108972032

Địa chỉ: Số 124, tổ 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 124, Civil Group 9, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-11-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Và Hóa Chất Công Nghệ Cao Việt Nam
Mã số thuế:

0108965444

Địa chỉ: Số nhà 204, Ngõ 6, Tổ dân phố số 3, Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 204, Lane 6, So 3 Civil Group, Da Sy, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Ybc Việt Nam
Mã số thuế:

0108972314

Địa chỉ: Số 62, Khu dân cư mới Đa Sỹ, Tổ 5, Đường Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 62, Moi Da Sy Residential Area, Civil Group 5, Da Sy Street, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-11-2019

Công Ty TNHH Mẹ Việt Việt Nam
Mã số thuế:

0108969174

Địa chỉ: Thửa đất 223 - 2 Bản đồ 32, Số 67b, Tổ dân phố 3 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: Thua Dat 223 - 2 Ban Do 32, No 67B, 3 Da Sy Civil Group, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 01-11-2019

Công Ty TNHH G&b Star
Mã số thuế:

0108962676

Địa chỉ: DG12-11 Khu Đô Thị Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: DG12-11, Kien Hung Urban Area, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gymnastic and sports equipment in specialized stores )

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-10-2019

Công Ty TNHH 3shome
Mã số thuế:

0108961489

Địa chỉ: Số 211 ngõ 95 đường Phùng Hưng, Tổ 13, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 211, Lane 95, Phung Hung Street, Civil Group 13, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Gia An Phát
Mã số thuế:

0108956954

Địa chỉ: DG06-31 Khu Đấu Giá Tái Định Cư, Đường Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: DG06-31 Khu Dau Gia Tai Dinh Cu, Mau Luong Street, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Ánh Sáng Land
Mã số thuế:

0108955407

Địa chỉ: L14 LK12 Khu Đấu giá Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: L14 LK12 Khu Dau Gia Mau Luong, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Thái Bình Nguyên
Mã số thuế:

0108943056

Địa chỉ: Số 11, Lk12 khu đấu giá mậu lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 11, LK12 Khu Dau Gia Mau Luong, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ld Việt Nam
Mã số thuế:

0108949435

Địa chỉ: Nhà 5F , Ngõ 112 Đường Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: Nha 5F, Lane 112, Cau Buou Street, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Ninja
Mã số thuế:

0108935288

Địa chỉ: Thửa 17-3 tờ 54, tổ dân phố 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: Thua 17-3 To 54, Civil Group 12, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Monalisa Việt Nam
Mã số thuế:

0108911008

Địa chỉ: Số nhà 109, ngõ 52 tổ 8, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 109, 52 To 8 Lane, Kien Hung Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp