Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hà Cầu- Quận Hà Đông- Hà Nội

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HÀ ĐÔNG
Mã số thuế:

0108568969

Địa chỉ: Số 158 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 158, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT HÀ ĐÔNG
Mã số thuế:

0108568768

Địa chỉ: Số 158 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 158, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ- CCT HÀ ĐÔNG
Mã số thuế:

0108568743

Địa chỉ: Số 158 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 158, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH COSMO MIRAI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108546789

Địa chỉ: Sô nha K25 khu Đông Dưa, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: So Nha K25 Khu Dong Dua, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/12/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BTH
Mã số thuế:

0108542512

Địa chỉ: Số 16, Đường Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 16, Ngo Thi Nham Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp