Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hà Cầu- Quận Hà Đông- Hà Nội

Công Ty TNHH Huyền Bình Phương
Mã số thuế:

0108619236

Địa chỉ: Số 261 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 261, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-02-2019

Công Ty TNHH Jy F&b
Mã số thuế:

0108615224

Địa chỉ: Số 407B tầng 4, TTTM & DVTH MeLinh Plaza Hà Đông, Lô II, Khu trung tâm hành chính mới Hà Đông., Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 407B Tang 4, TTTM & DVTH Melinh Plaza Ha Dong, Lot Ii, Khu Trung Tam Hanh Chinh Moi Ha Dong, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-02-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Và Đầu Tư Thương Mại Thủ Đô
Mã số thuế:

0108608562

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 4 Hà Trì 1, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Address: No 18, 4 Ha Tri 1 Lane, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-02-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG VŨ HẢI
Mã số thuế:

0108593690

Địa chỉ: Lô 23 Khu hành chính mới, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: Lot 23 Khu Hanh Chinh Moi, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HÀ ĐÔNG
Mã số thuế:

0108568969

Địa chỉ: Số 158 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 158, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT HÀ ĐÔNG
Mã số thuế:

0108568768

Địa chỉ: Số 158 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 158, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ- CCT HÀ ĐÔNG
Mã số thuế:

0108568743

Địa chỉ: Số 158 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: No 158, To Hieu Street, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH COSMO MIRAI VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108546789

Địa chỉ: Sô nha K25 khu Đông Dưa, Phường Hà Cầu , Quận Hà Đông , Hà Nội
Address: So Nha K25 Khu Dong Dua, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp