Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Dương Quang- Huyện Gia Lâm- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tekcon Quang Anh
Mã số thuế:

0109130166

Địa chỉ: Đội 3, thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Yen My Hamlet, Duong Quang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-03-2020

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ô Tô Phúc Lợi
Mã số thuế:

0108257064

Địa chỉ: Đội 1, thôn Yên Mỹ, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Yen My Hamlet, Duong Quang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-05-2018

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Kinh Doanh Và Khai Thác Chợ Ngọc Ánh
Mã số thuế:

0108067881

Địa chỉ: thôn Tự Môn, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Tu Mon Hamlet, Duong Quang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-11-2017

Công Ty TNHH Đẹp 24
Mã số thuế:

0107897230

Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Quang Trung Hamlet, Duong Quang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-06-2017

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THANH PHONG
Mã số thuế:

0107629305

 Điện thoại:

0933335006

Địa chỉ: Thôn Bài Tâm, Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Address: Bai Tam Hamlet, Duong Quang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/11/2016