Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bát Tràng- Huyện Gia Lâm- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN GỐM BÁT TRÀNG HÀ NỘI
Mã số thuế:

0108578445

Địa chỉ: Thửa đất A11 cụm sản xuất tập trung làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Thua Dat A11 Cum San Xuat Tap Trung, Nghe Bat Trang Village, Bat Trang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HTC
Mã số thuế:

0108525394

Địa chỉ: Xóm 1, thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng , Huyện Gia Lâm , Hà Nội
Address: Hamlet 1, Giang Cao Hamlet, Bat Trang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 26/11/2018

CÔNG TY TNHH MHC BÁT TRÀNG
Mã số thuế:

0108185356

Địa chỉ: Số 278 Xóm 4, Thôn Giang Cao, Xã Bát Tràng , Huyện Gia Lâm , Hà Nội
Address: No 278, Hamlet 4, Giang Cao Hamlet, Bat Trang Commune, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm chịu lửa (Producing fire-resistant products)

Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp