Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Yên Viên- Huyện Gia Lâm- Hà Nội

Công Ty TNHH Td Global
Mã số thuế:

0108605843

Địa chỉ: Số 39 ngách 83/12 đường Đình Xuyên, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 39, Alley 83/12, Dinh Xuyen Street, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HIẾU PHƯƠNG
Mã số thuế:

0108427238

Địa chỉ: Số 5/670/38/2 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên , Huyện Gia Lâm , Hà Nội
Address: No 5/670/38/2 Ha Huy Tap, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính (Computer consultancy services and network administration)

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/09/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ LIPER VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108405410

Địa chỉ: Số 488 đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 488, Ha Huy Tap Street, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/08/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đại Phúc Lộc Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0108376590

Địa chỉ: Số 39 đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 39, Ha Huy Tap Street, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Đỗ Linh Phú
Mã số thuế:

0108366627

Địa chỉ: Ngõ 10, Thôn Cống Thôn, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Lane 10, Cong Thon Hamlet, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-07-2018

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Envirtech
Mã số thuế:

0108349389

Địa chỉ: Số 1B, khu tập thể hóa chát - làng Lã Côi, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 1B, Khu Tap The Hoa Chat, La Coi Village, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Thoát nước và xử lý nước thải (Draining and treating sewage)

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Hóa Chất Và Môi Trường Đất Việt
Mã số thuế:

0108262441

Địa chỉ: Số nhà 169 ngõ 448 Đường Hà Huy Tập, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 169, Lane 448, Ha Huy Tap Street, Yen Vien Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp