Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Trâu Quỳ- Huyện Gia Lâm- Hà Nội

Công Ty CP New Power Vn
Mã số thuế:

0108937687

Địa chỉ: số 2, ngách 8, ngõ 64 phố Ngô Xuân Quảng, Tổ Chính Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Alley 8, Lane 64, Ngo Xuan Quang Street, Chinh Trung Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Hana Bio Hà Nội
Mã số thuế:

0108927047

Địa chỉ: Số 234, đường Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 234, Ngo Xuan Quang Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Tpc Việt Nam
Mã số thuế:

0108930603

Địa chỉ: Số 35/1 đường Y, khu 3, Đại học Nông nghiệp 1, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 35/1, Y Street, Khu 3, Dai Hoc Nong Nghiep 1, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thiết Bị Aquatech
Mã số thuế:

0108930579

Địa chỉ: Số nhà 287, đường Nguyễn Đức Thuận, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 287, Nguyen Duc Thuan Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Ahavet
Mã số thuế:

0108919416

Địa chỉ: Ngõ 64 đường Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Lane 64, Ngo Xuan Quang Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nông Nghiệp Phúc Đạt
Mã số thuế:

0108911671

Địa chỉ: Số nhà 5, ngách 86/7, ngõ 86 đường Trâu Quỳ, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Alley 86/7, Lane 86, Trau Quy Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 23-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Ori
Mã số thuế:

0108909778

Địa chỉ: Số nhà 25, Tổ dân phố Kiên Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 25, Kien Trung Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-09-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Chăm Sóc Xe Hơi Việt Nam
Mã số thuế:

0108901338

Địa chỉ: Lô T109 - L1, KĐT 31HA, đường Cửu Việt, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: Lot T109 - L1, KDT 31ha, Cuu Viet Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Hưng Long
Mã số thuế:

0108897071

Địa chỉ: Số 241 đường Ngô Xuân Quảng, tổ dân phố Thành Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 241, Ngo Xuan Quang Street, Thanh Trung Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Việt Nam
Mã số thuế:

0108803475

Địa chỉ: Số 01, khu B, tổ dân phố An Lạc, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 01, Khu B, An Lac Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty Cổ Phần Nhà Đất Gia Lâm
Mã số thuế:

0108781648

Địa chỉ: số 36A, ngõ 333 Ngô Xuân Quảng, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 36a, 333 Ngo Xuan Quang Lane, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty Cổ Phần Akami
Mã số thuế:

0108765318

Địa chỉ: số 2, ngách 8, ngõ 64 phố Ngô Xuân Quảng, Tổ Chính Trung, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Alley 8, Lane 64, Ngo Xuan Quang Street, Chinh Trung Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Hr Top-one Việt Nam
Mã số thuế:

0108704146

Địa chỉ: Số 3, Ngách 161/5, Ngõ 161, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 3, Alley 161/5, Lane 161, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-04-2019

Công Ty TNHH Viện Nghiên Cứu Cây Trồng Tw Việt Nam
Mã số thuế:

0108660107

Địa chỉ: Số 6, ngõ 2 khu A, Tập thể Viện nghiên cứu rau quả, tổ dân phố An Lạc, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 6, 2 Khu A Lane, Tap The Vien Nghien Cuu Rau Qua, An Lac Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Nông Nghiệp Huavet
Mã số thuế:

0108647480

Địa chỉ: Số 2, ngõ 133, đường Trâu Quỳ, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Lane 133, Trau Quy Street, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế, Xây Dựng Và Thương Mại Phú An
Mã số thuế:

0108635559

Địa chỉ: Số 8, ngõ 5, đường D tổ dân phố An Đào, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Address: No 8, Lane 5, D Street, An Dao Civil Group, Trau Quy Town, Gia Lam District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp