Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thổ Quan- Quận Đống Đa- Hà Nội

Công Ty TNHH Themis
Mã số thuế:

0108737504

Địa chỉ: Số 60 ngõ Trung Tả, đường Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 60, Trung Ta Lane, Kham Thien Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ăn Uống Hpt
Mã số thuế:

0108617341

Địa chỉ: Số 38, ngõ 216 đường Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 38, Lane 216, De La Thanh Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-02-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Vinatecon 668
Mã số thuế:

0108613971

Địa chỉ: Số 46, ngách 22 ngõ Trung Tả, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 46, Alley 22, Trung Ta Lane, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Nsg Ads
Mã số thuế:

0108608393

Địa chỉ: Số 142B, Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 142B, De La Thanh, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-01-2019

CÔNG TY TNHH NEXHOME
Mã số thuế:

0108593926

Địa chỉ: Số 88 ngõ Lệnh Cư, Phường Thổ Quan , Quận Đống đa , Hà Nội
Address: No 88, Lenh Cu Lane, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HPC VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108558287

Địa chỉ: Số 38, Ngõ 216, Đường Đê La Thành, Phường Thổ Quan , Quận Đống đa , Hà Nội
Address: No 38, Lane 216, De La Thanh Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 24/12/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Sức Sống Mới
Mã số thuế:

0108548810

Địa chỉ: Số 180 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 180 De La Thanh, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-12-2018

CÔNG TY TNHH DƯỢC THÚ Y MAXVET
Mã số thuế:

0108533211

Địa chỉ: số 9 ngách 62, ngõ Thổ Quan, Phường Thổ Quan , Quận Đống đa , Hà Nội
Address: No 9, Alley 62, Tho Quan Lane, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Mạnh Hmc
Mã số thuế:

0108491000

Địa chỉ: Số 18, Ngõ 241, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 18, Lane 241, Kham Thien Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-10-2018

Công Ty TNHH Trang Phục Biểu Diễn Vân Anh
Mã số thuế:

0108485889

Địa chỉ: Số 5, ngõ Hòa Bình, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 5, Hoa Binh Lane, Kham Thien Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (Lease of other personal and household tools)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-10-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC
Mã số thuế:

0108477133

Địa chỉ: Số 1, ngách 15, Ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan , Quận Đống đa , Hà Nội
Address: No 1, Alley 15, Tho Quan Lane, Kham Thien Street, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/10/2018

CÔNG TY TNHH AM TOÀN CẦU
Mã số thuế:

0108477648

Địa chỉ: Sô nha 27, ngo Đoan Kêt 2, Phường Thổ Quan , Quận Đống đa , Hà Nội
Address: So Nha 27, Ngo Doan Ket 2, Tho Quan Ward, Dong Da District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp