Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kidtopi Việt Nam

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: Số 75 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Address: No 75 Phuong Mai, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Mã số thuế 0108817453
Tên v.tắt/giao dịch Kidtopi Vietnam Technology Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Nguyễn Quốc Bình

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Công Nghệ Kidtopi Việt Nam

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính