Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Ngọc- Huyện Đông Anh- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BÊ TÔNG CHÈM HÀ NỘI
Mã số thuế:

0108545055

Địa chỉ: thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Phuong Trach Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/12/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108498359

Địa chỉ: Xóm Hậu, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Hau Hamlet, Ngoc Chi Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH REPL VIỆT NAM
Mã số thuế:

0108440327

Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 3, Phuong Trach Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lĩnh Nam
Mã số thuế:

0108373832

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 5, Vinh Thanh Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-07-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÊ TÔNG VIỆT ÚC
Mã số thuế:

0108360833

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Vinh Thanh Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/07/2018

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Đại Dương Việt Nam
Mã số thuế:

0108356442

Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 1, Vinh Thanh Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-07-2018

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Quốc Tế Phú Gia
Mã số thuế:

0108325638

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Vinh Thanh Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp