Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Uy Nỗ- Huyện Đông Anh- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH ĐÔNG ANH
Mã số thuế:

0108589990

Địa chỉ: số 138 đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 138, Cao Lo Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Thành Đạt
Mã số thuế:

0108515438

Địa chỉ: Số nhà 499 , đường Cao Lỗ , xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 499, Cao Lo Street, Thuong Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH DISPATCHQ
Mã số thuế:

0108504027

Địa chỉ: Số 135 đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 135, Cao Lo Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Mtv Ngọc Nam Châu
Mã số thuế:

0108485046

Địa chỉ: Xóm bãi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Bai Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2018

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Gia Phát
Mã số thuế:

0108442998

Địa chỉ: Tầng 1, số 19, Đường Cổ Loa, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: 1st Floor, No 19, Co Loa Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-09-2018

Công Ty TNHH Thanh Long Long Biên
Mã số thuế:

0108426562

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lại, Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Nghia Lai Hamlet, Dao Duy Tung Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Minh Tiệp
Mã số thuế:

0108366225

Địa chỉ: Số nhà 503 đường Cao Lỗ , Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 503, Cao Lo Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty Cổ Phần Y Dược Tâm An Bình
Mã số thuế:

0108357830

Địa chỉ: Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Thuong Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp