Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đông Anh

Ngày thành lập: 13-08-2019

Địa chỉ: Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Du Noi Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0108864502
Tên v.tắt/giao dịch Dong Anh Architecture Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hà Nội
Người đại diện Vũ Trọng Bình

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Kiến Trúc Đông Anh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính