Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Mai Lâm- Huyện Đông Anh- Hà Nội

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SOFA GIA LỘC
Mã số thuế:

0108583879

Địa chỉ: Xóm Chùa, thôn Phúc Thọ, Xã Mai Lâm , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Chua Hamlet, Phuc Tho Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Tht Hà Nội
Mã số thuế:

0108504041

Địa chỉ: Thôn Du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Du Noi Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐUỐNG
Mã số thuế:

0108346490

Địa chỉ: Km số 4, Quốc Lộ 3, thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: KM So 4, Highway 3, Loc Ha Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 03/07/2018

Công Ty TNHH Space Trade
Mã số thuế:

0108300908

Địa chỉ: Thôn du Nội, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Du Noi Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-05-2018

CÔNG TY TNHH BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TÂM LINH
Mã số thuế:

0108264914

Địa chỉ: Thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Thai Binh Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/05/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp