Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kim Nỗ- Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty TNHH Hra Vietnam
Mã số thuế:

0109018527

Địa chỉ: Cụm dân cư số 5, thôn cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Dan Cu So 5 Cluster, Cau Thang Long Hamlet, Kim No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Hoàng Đức
Mã số thuế:

0108691056

Địa chỉ: Cụm 1, thôn Cầu, Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 1, Cau Hamlet, Kim No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Hnpa Mold
Mã số thuế:

0108659165

Địa chỉ: Thôn Đoài , Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Doai Hamlet, Kim No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-03-2019

CÔNG TY TNHH MTV MIN HOUSE
Mã số thuế:

0108588718

Địa chỉ: Thôn cầu Thăng Long, Xã Kim Nỗ , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Cau Thang Long Hamlet, Kim No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp