Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Bối- Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dầu Khí Tuấn Anh
Mã số thuế:

0108898501

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Bất Động Sản Winland
Mã số thuế:

0108848476

Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Hai Boi Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Tuyệt Mỹ
Mã số thuế:

0108780676

Địa chỉ: Căn hộ số 04, nhà C15, Khu tập thể công ty cầu 3 Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Can Ho So 04, Nha C15, Khu Tap The Cong Ty Cau 3 Thang Long, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Khải Minh
Mã số thuế:

0108764681

Địa chỉ: Khu dân cư Cầu Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Cau Thang Long Residential Area, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Vispi Toàn Cầu
Mã số thuế:

0108610346

Địa chỉ: Khu Dân Cư Bắc Thăng Long, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Bac Thang Long Residential Area, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Thanhxuyen Architects
Mã số thuế:

0108592760

Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Nhan Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH MINH
Mã số thuế:

0108537738

Địa chỉ: Khu dân cư Bắc Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Bac Thang Long Residential Area, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Dịch Vụ Thương Mại Cs
Mã số thuế:

0108510013

Địa chỉ: Số 04, Nhà C13 - Công ty Cầu 11 Thăng Long , Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 04, Nha C13 - Cong Ty Cau 11 Thang Long, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp