Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Bối- Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Và Xây Dựng Tuyệt Mỹ
Mã số thuế:

0108780676

Địa chỉ: Căn hộ số 04, nhà C15, Khu tập thể công ty cầu 3 Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Can Ho So 04, Nha C15, Khu Tap The Cong Ty Cau 3 Thang Long, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Khải Minh
Mã số thuế:

0108764681

Địa chỉ: Khu dân cư Cầu Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Cau Thang Long Residential Area, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Vispi Toàn Cầu
Mã số thuế:

0108610346

Địa chỉ: Khu Dân Cư Bắc Thăng Long, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Bac Thang Long Residential Area, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-02-2019

Công Ty TNHH Thanhxuyen Architects
Mã số thuế:

0108592760

Địa chỉ: Thôn Đồng Nhân, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Dong Nhan Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH MINH
Mã số thuế:

0108537738

Địa chỉ: Khu dân cư Bắc Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Bac Thang Long Residential Area, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Dịch Vụ Thương Mại Cs
Mã số thuế:

0108510013

Địa chỉ: Số 04, Nhà C13 - Công ty Cầu 11 Thăng Long , Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 04, Nha C13 - Cong Ty Cau 11 Thang Long, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp