Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh- Hà Nội

CÔNG TY TNHH CODOTI HÀ NỘI
Mã số thuế:

0109186948

Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Bau Hamlet, Kim Chung Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 18/05/2020

CÔNG TY TNHH VIBRA-TITE VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109181918

Địa chỉ: Đội 4, thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Dai Do Hamlet, Vong La Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LUZESY VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109181594

 Điện thoại:

0983.381.999; 0983.381.999

Địa chỉ: Thôn Nghĩa Vũ, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Nghia Vu Hamlet, Duc Tu Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 13/05/2020