Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Ngôi Sao Sáng
Mã số thuế:

0108831144

Địa chỉ: Số 15 đường Đa Lộc, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, Da Loc Street, Kim Chung Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Và Sản Xuất Thành Phát
Mã số thuế:

0108827028

Địa chỉ: Số 1, xóm Ngòi, đường 4m, thôn Đông Ngàn, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, Ngoi Hamlet, 4M Street, Dong Ngan Hamlet, Dong Hoi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Novavan Việt Nam
Mã số thuế:

0108821040

Địa chỉ: đường 6km, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: 6KM Street, Ngoc Chi Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 15-07-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Tân Nguyên
Mã số thuế:

0108810987

Địa chỉ: Km 10 Dốc Xưởng Phim, Quốc Lộ 3, thôn Nghĩa Lại, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: KM 10 Doc Xuong Phim, Highway 3, Nghia Lai Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 03-07-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Sơn Hoàng Hsh
Mã số thuế:

0108802418

Địa chỉ: Thôn Mạch Tràng, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Mach Trang Hamlet, Co Loa Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-06-2019

Công Ty TNHH Đức Triển
Mã số thuế:

0108784487

Địa chỉ: Thôn Gia Lương, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Gia Luong Hamlet, Viet Hung Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp