Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Phát Triển & Thương Mại Bất Động Sản Thanh Vũ Land
Mã số thuế:

0108898413

Địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Phuc Tho Hamlet, Mai Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Extra Gold Nutrition
Mã số thuế:

0108898519

Địa chỉ: Số 215 Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 215 Cao Lo, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dầu Khí Tuấn Anh
Mã số thuế:

0108898501

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Khí Mẫu Việt Nam
Mã số thuế:

0108895028

Địa chỉ: Số 29, Xóm 4, Thôn Nguyên Khê , Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 29, Hamlet 4, Nguyen Khe Hamlet, Nguyen Khe Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Vtax
Mã số thuế:

0108895003

Địa chỉ: Thôn Hà Hương, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Ha Huong Hamlet, Lien Ha Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Bắc Đông Anh
Mã số thuế:

0108872101

Địa chỉ: số 234 đường vân trì , thôn viên nội , Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 234, Van Tri Street, Vien Noi Hamlet, Van Noi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 26-08-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp