Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh- Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HQLC6 VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109383872

Địa chỉ: Lô C6, kho Thiết Bị, đường Đào Cam Mộc, Tổ 37, Thị trấn Đông Anh , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Lot C6, Kho Thiet Bi, Dao Cam Moc Street, Civil Group 37, Dong Anh Town, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (Scientific research and technological development in the field of science, technology and technology)

Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT
Mã số thuế:

0109380543

Địa chỉ: Số nhà 302 ngõ 297 Đường Vân Trì, Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 302, Lane 297, Van Tri Street, Vien Noi Hamlet, Van Noi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 19/10/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FPT VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109381561

 Điện thoại:

(0238) 8312985

Địa chỉ: Thôn Hà Lâm 3, Xã Thuỵ Lâm , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: Ha Lam 3 Hamlet, Thuy Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 16/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỢNG PHÁT ĐÔNG ANH
Mã số thuế:

0109381480

Địa chỉ: Số nhà 189, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 189, Civil Group 4, Dong Anh Town, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 15/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THÁI BÌNH AN
Mã số thuế:

0109374638

Địa chỉ: Số 80, khu 2,7 ha tập thể Công ty cổ phần cơ khí 4 và xây dự, Xã Hải Bối , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 80, Khu 2, 7 Ha Tap The Cong Ty Co Phan Co Khi 4 Va Xay Du, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG
Mã số thuế:

0109370954

 Điện thoại:

0941466018

Địa chỉ: Số 296, Thôn Nhì, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 296, Nhi Hamlet, Van Noi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 09/10/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠI DŨNG
Mã số thuế:

0109370947

Địa chỉ: Số nhà 42, thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 42, Tien Hoi Hamlet, Dong Hoi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/10/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG HUY HOÀNG
Mã số thuế:

0109370908

Địa chỉ: Số nhà 36, thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội , Huyện Đông Anh , Hà Nội
Address: No 36, Tien Hoi Hamlet, Dong Hoi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp