Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh- Hà Nội

Công Ty TNHH Ohido Việt Nam
Mã số thuế:

0108984983

Địa chỉ: Số 43, Đội 6, Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 43, Hamlet 6, Bau Hamlet, Kim Chung Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Đại Nam
Mã số thuế:

0108980611

Địa chỉ: Xóm 4, Thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 4, Ngoc Chi Hamlet, Vinh Ngoc Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Dookwang Việt Nam
Mã số thuế:

0108979736

Địa chỉ: Thôn Lỗ Khê, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Lo Khe Hamlet, Lien Ha Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH V-robot Industry
Mã số thuế:

0108981710

Địa chỉ: Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Sản Xuất Sự Kiện Vinh Phú
Mã số thuế:

0108980668

Địa chỉ: Số nhà 14, ngõ 13, thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 14, Lane 13, Mai Chau Hamlet, Dai Mach Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty Cổ Phần Xnk Hóa Mỹ Phẩm Htc Việt Nam
Mã số thuế:

0108978411

Địa chỉ: Thôn Hà Lâm 3, Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Ha Lam 3 Hamlet, Thuy Lam Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội
Mã số thuế:

0108977714

Địa chỉ: Thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Dan Di Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty Cổ Phần Tth Việt Tools
Mã số thuế:

0108966166

Địa chỉ: Số 17 ngõ 10, Thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 17, Lane 10, Hau Duong Hamlet, Kim Chung Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Liam Việt Nam
Mã số thuế:

0108972480

Địa chỉ: Số 27 ngõ Tây Thôn Phan Xá, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 27, Tay Lane, Phan Xa Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 04-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp