Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh- Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TITAN VIỆT NAM
Mã số thuế:

0109262941

Địa chỉ: Số 99, Tổ 26, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 99, Civil Group 26, Dong Anh Town, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH KTH HÀ NỘI
Mã số thuế:

0109260158

Địa chỉ: Số 279, đường Đào Cam Mộc, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: No 279, Dao Cam Moc Street, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CARO
Mã số thuế:

0109259089

Địa chỉ: 57 Cao Lỗ, thôn Phan Xá, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: 57 Cao Lo, Phan Xa Hamlet, Uy No Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/07/2020

Công Ty TNHH Song Hà Plaumai Eco Việt Nam
Mã số thuế:

0109262388

Địa chỉ: Km 5+800 Nhà số 10 Cây đa Bác Hồ, Thôn Tiên Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: KM 5+800 Nha So 10 Cay Da Bac Ho, Tien Hoi Hamlet, Dong Hoi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 10-07-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Ngân Chinh
Mã số thuế:

0109256017

Địa chỉ: Xóm Trại, thôn Cầu Cả, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: Trai Hamlet, Cau Ca Hamlet, Co Loa Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08-07-2020

CÔNG TY TNHH THIÊN TUỆ THĂNG LONG
Mã số thuế:

0109257973

Địa chỉ: Đường 6Km, thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Address: 6KM Street, Co Dien Hamlet, Hai Boi Commune, Dong Anh District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm (Insurance agency and insurance brokerage)

Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Ngày thành lập: 08/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp