Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Trường Sơn
Mã số thuế:

0108592633

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Thuong Mo Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ H&B
Mã số thuế:

0108586573

Địa chỉ: Số 20, BT2, Khu đô thị Tân Tây đô, Xã Tân Lập , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 20, Bt2, Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH NGỌC VIỆT
Mã số thuế:

0108581790

Địa chỉ: Số 104 đường Cơ Đê, Thôn Trung, Xã Liên Trung , Huyện Đan Phượng , Hà Nội
Address: No 104, Co De Street, Trung Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 10/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp