Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Vật Liệu Xây Dựng Toàn Phát
Mã số thuế:

0108635929

Địa chỉ: Số 50 Cụm 2, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 50 Cluster 2, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty Cổ Phần Raptor
Mã số thuế:

0108628209

Địa chỉ: Nhà LK2, lô 10, khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nha LK2, Lot 10, Moi Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of games and toys in specialized stores)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Gia Việt Nam
Mã số thuế:

0108624571

Địa chỉ: Cụm 1, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 1, Dan Phuong Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-02-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Tiến Hằng
Mã số thuế:

0108608259

Địa chỉ: Số 2 Phố Thụy Ứng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 2, Thuy Ung Street, Phung Town, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Và Thương Mại Bách Khoa
Mã số thuế:

0108608749

Địa chỉ: Khu Mồ Tân, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Khu Mo Tan, Dan Phuong Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Ánh
Mã số thuế:

0108606678

Địa chỉ: Số nhà 1 đường Đồng Tâm, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 1, Dong Tam Street, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện An Đại Phát
Mã số thuế:

0108596331

Địa chỉ: Số nhà 15, khu Đồng Sậy, Phố Phan Đình Phùng, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 15, Khu Dong Say, Phan Dinh Phung Street, Phung Town, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-01-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bất Động Sản Trường Sơn
Mã số thuế:

0108592633

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 6, Thuong Mo Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 18-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp