Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Công Ty TNHH Seego Vn
Mã số thuế:

0109118313

Địa chỉ: Cụm 1, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 1, Lien Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Himssen Việt Nam
Mã số thuế:

0109114904

Địa chỉ: BT2-02 Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: BT2-02, Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Thịnh
Mã số thuế:

0109105699

Địa chỉ: Cụm 3, Thôn Đoài, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 3, Doai Hamlet, Lien Ha Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ An Khang
Mã số thuế:

0109105716

Địa chỉ: Cụm 2, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 2, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vận Tải An Toàn
Mã số thuế:

0109105667

Địa chỉ: Nhà liền kề B16-12, Khu nhà ở xã Tân Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nha Lien Ke B16-12, Khu Nha O, Tan Lap Commune, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Sạch Hà Nội
Mã số thuế:

0109101849

Địa chỉ: Số 78 Đường Sơn Hoa, đội 3, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 78, Son Hoa Street, Hamlet 3, Thuong Mo Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nhật Quân
Mã số thuế:

0109094327

Địa chỉ: Số 57, khu đường Đầm, thôn 5, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 57, Khu, Dam Street, Hamlet 5, Thuong Mo Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Hương Việt
Mã số thuế:

0109088997

Địa chỉ: Liền kề B03, tòa nhà CT2B khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Lien Ke B03, CT2B Building, Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Bình Minh Villa
Mã số thuế:

0109085121

Địa chỉ: Số 16, Đường Nguyễn Đăng Phi, Thôn La Thạch, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 16, Nguyen Dang Phi Street, La Thach Hamlet, Phuong Dinh Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 14-02-2020

Công Ty TNHH Pd Food Việt Nam
Mã số thuế:

0109088845

Địa chỉ: Đội 8, Xóm Giếng Đá, Thôn Thúy Hội, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Hamlet 8, Gieng Da Hamlet, Thuy Hoi Hamlet, Tan Hoi Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 13-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp