Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng- Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Hương Việt
Mã số thuế:

0108981037

Địa chỉ: Cụm 5, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Cluster 5, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH T9 Sơn La
Mã số thuế:

0108981005

Địa chỉ: Số 8 ngõ Cầu, Đường Đông Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 8, Cau Lane, Dong Khe Street, Dan Phuong Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Trí Phát
Mã số thuế:

0108980989

Địa chỉ: Làng nghề Hồ Điền, thôn Hạ, Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Nghe Ho Dien Village, Ha Hamlet, Lien Trung Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Ste - Việt Nam
Mã số thuế:

0108966180

Địa chỉ: Số nhà 11/ngõ 137/đường Hạ Hội/cụm 6/thôn Hạ hội, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 11/, Lane 137/, Ha Hoi/cum 6/ Street, Ha Hoi Hamlet, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Sản Xuất Hòa Phát
Mã số thuế:

0108962891

Địa chỉ: Số 76 ngõ 83 Đường Chùa Dậu, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No 76, Lane 83, Chua Dau Street, Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Hhc Minh Dương
Mã số thuế:

0108957154

Địa chỉ: Số nhà LK 8 - 30, Khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: No LK 8 - 30, Moi Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Cali Spa
Mã số thuế:

0108958736

Địa chỉ: 1B11, Tầng 1, tòa nhà CT2B, Khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: 1 B11, 1st Floor, CT2B Building, Tan Tay Do Urban Area, Tan Lap Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 24-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Quỳnh Trang
Mã số thuế:

0108952780

Địa chỉ: Thôn Địch Trong, Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
Address: Dich Trong Hamlet, Phuong Dinh Commune, Dan Phuong District, Ha Noi City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phương Đình, Huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày thành lập: 21-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp